Impressum

Izdavač

Podravka d.d.

Korporativne i marketinške komunikacije
Ante Starčevića 32, 48 000 Koprivnica, Hrvatska
Telefon: +385 48 651 202
Fax: +385 48 622 518
e-mail adresa: kviki@kviki.hr
Web adresa: www.kvikifunpedia.com, www.podravka.hr

Dizajn i izrada web stranice

Broj 42 d.o.o.

Trg žrtava fašizma 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska
e-mail adresa: office@broj42.hr
Web adresa: www.broj42.hr

Koncept, content/copywriting, foto i video produkcija

Utorak d.o.o.

Preradovićeva 34, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 (0) 98 729 004
e-mail adresa: rade@utorak.hr
Web adresa: www.utorak.hr

Content/copywriting

Cvoke d.o.o.

Berislavićeva 19/1, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 (0) 91 4559 570

e-mail adresa: info@cvoke.hr
Web adresa: www.cvoke.hr

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac, predsjednik Uprave M. Pucar, članovi Uprave Lj. Šapina, D. Doko, H. Kolarić i M. Đerek.