Uvjeti korištenja sadržaja web stranice www.kvikifunpedia.com

U nastavku se nalaze pravila i uvjeti pod kojima se možete koristiti sadržajima web stranice www.kvikifunpedia.com. Stoga vas molimo da se s njima upoznate prije početka njihovog korištenja. Tako ćemo izbjeći kasnije eventualne nesporazume i posljedice u vezi s tim.

Web stranicu www.kvikifunpedia.com (dalje u tekstu: web stranica Kviki) pokrenula je i uređuje Podravka d.d.

Prvim korištenjem web stranice Kviki smatrat ćemo da ste se u cijelosti upoznali s ovim Uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne pristupate web stranici Kviki i ne koristite njezine sadržaje. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za Uvjete korištenja, molimo da se obratite na naše Kontakte.

Izgled i sadržaj web stranice Kviki te Uvjete korištenja možemo iz određenih razloga izmijeniti, stoga vas molimo da iste povremeno proučite kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatrat ćemo da vaše naknadno korištenje web stranice Kviki predstavlja vaše prihvaćanje svih eventualnih izmjena.

Korištenje sadržaja web stranice kviki

Bilo da ste postali registrirani korisnik ili ne, korištenje materijala i sadržaja na web stranici Kviki dopuštamo samo u osobne svrhe.

NE DOPUŠTAMO:

Korištenjem sadržaja web stranice Kviki pristajete da naše uredništvo nadzire da li su sadržaji koje pošaljete, objavite, učitate ili razmjenjujete u skladu s Uvjetima korištenja i propisima koji se primjenjuju. No, prije objave ne pregledavamo niti obrađujemo sadržaj korisnika. Budući da naš nadzor nije sustavan, ne jamčimo da će sadržaji koji se pojave na stranicama web stranice Kviki biti istiniti, odnosno, dopušteni u smislu ovih Uvjeta korištenja ili dostupni, niti jamčimo za porijeklo takvih sadržaja. 

Pozivamo vas da nam javite ako prilikom korištenja web stranice Kviki uočite sadržaje koji su protivni ovim Uvjetima korištenja. To smo vam olakšali tako da nas u bilo kojem trenutku možete izravno kontaktirati naše Kontakte

Ukoliko utvrdimo da je materijal koji korisnik preda, objavi ili učita protivan Uvjetima korištenja i propisima koji se primjenjuju, naše uredništvo zadržava pravo odbiti objavu, izmijeniti ili ukloniti takav materijal, bez prethodnog dopuštenja ili obavijesti. Također, ovisno o težini i učestalosti povrede, zadržavamo pravo na ukidanje eventualnog korisničkog računa registriranog korisnika kao krajnju mjeru u slučaju da to procijenimo potrebnim. Ne odgovaramo za bilo kakvu štetu, izravnu ili neizravnu, koja bi bila izazvana takvim postupkom bilo kojem korisniku ili trećoj osobi.

Bez obzira na činjenicu da mi imamo pravo nadzirati sadržaj, vi ste osobno isključivo odgovorni za sadržaje koje objavljujete, učitavate ili razmjenjujete na web stranici Kviki. Korištenjem sadržaja web stranice Kviki suglasni ste da, do najveće mjere dopuštene važećim pravnim propisima, Podravka ne snosi bilo kakvu odgovornost za bilo koji postupak ili propust prilikom objave, učitavanja ili razmjene takvog sadržaja niti njihove moguće posljedice, kao niti odgovornost za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog objavljivanja takvog sadržaja.

U slučaju nepoštivanja odredbi o sadržajima i aktivnostima iz Uvjeta korištenja, svi korisnici i treće osobe snosit će odgovarajuće zakonske posljedice te će odgovarati za bilo koju štetu koja se nedopuštenim aktivnostima ili objavom, odnosno učitavanjem zabranjenih sadržaja, prouzroči nama, ostalim korisnicima ili trećim osobama.

Sadržaji web stranice kviki

Na stranicama web stranice Kviki omogućavamo vam da koristite različite sadržaje i funkcionalnosti. Sadržaje stvaramo mi, naši suradnici i partneri, ali i vi, korisnici. Uložit ćemo razumne napore da vam web stranica Kviki i svi njezini sadržaji i funkcionalnosti budu dostupni u bilo koje doba, u skladu s ovim Uvjetima korištenja.

Objavljivanje vaših sadržaja na web stranici Kviki ne znači da isti predstavljaju naše stavove, mišljenja, odnosno preporuke, niti da smo s njima suglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.

Reklamni sadržaji na web stranici kviki

Na web stranici Kviki se povremeno pojavljuju i reklamni sadržaji (reklamne poruke, oglasi, banneri i sl.) Ne podržavamo oglašavanje koje dovodi u zabludu ili je vjerojatno da će dovesti u zabludu osobe kojima je oglašavanje upućeno te je vjerojatno da će time utjecati na ekonomsko ponašanje tih osoba (zavaravajuće oglašavanje).

Do najveće moguće mjere dopuštene važećim pravnim propisima, isključujemo odgovornost, za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnicima ili trećim osobama u vezi sa zakonom zabranjenim oglašavanjem.

Prava intelektualnog vlasništva

Na web stranici Kviki pojavljuju se materijali čiji je sadržaj zaštićen autorskim pravom (npr. tekstovi, fotografije, crteži, video spotovi) i drugim pravima intelektualnog vlasništva (logotipi, zaštitni znakovi i sl.) Svaki korisnik web stranice Kviki snosi vlastitu odgovornost za poštivanje tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na sadržaje dostupne na web stranici Kviki. Stoga vas molimo da se dobro upoznate sa sadržajem ovog odjeljka kako biste u cijelosti poštivali tuđa prava intelektualnog vlasništva. U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili nesporazuma obratite se na naše Kontakte. Sadržaje zaštićene intelektualnim vlasništvom kao korisnici možete koristiti samo za osobnu, nekomercijalnu svrhu.

NE DOPUŠTAMO:

Obvezujemo se bez odgađanja ispitati svaku prijavu koja je vezana za povredu iz ovog odjeljka, a osobito ako je njome zatraženo uklanjanje određenog sadržaja s web stranice Kviki. U tom slučaju od korisnika očekujemo maksimalnu suradnju na utvrđivanju činjenica. Ako utvrdimo da je prijavljeni postupak protivan odredbama Uvjeta korištenja, ali i u drugim slučajevima u kojima to smatramo svrsishodnim, takav ćemo sadržaj ukloniti s web stranice Kviki bez prethodnog obavještavanja korisnika.

Korištenjem web stranice Kviki svjesni ste da su na njemu sadržani nazivi, slike, fotografije, logotipi, grafički prikazi i drugi sadržaji koji su zaštićeni različitim pravima intelektualnog vlasništva čiji je nositelj Podravka ili treće osobe. Bez obzira na vaše korištenje web stranice Kviki time ne stječete pravo korištenja (licencu) bilo kojeg autorskog djela, robnog ili uslužnog žiga, dizajna, patenta ili drugog prava čiji je nositelj Podravka, odnosno treća osoba.

Vaši sadržaji na web stranici Kviki. Omogućujemo vam da na web stranici Kviki objavljujete komentare, učitavate (upload) fotografije, crteže i sl. Svjesni ste da će ti materijali biti dostupni nama, drugim korisnicima te trećim osobama. U trenutku predaje, učitavanja ili razmjene takvih sadržaja, svaki korisnik u korist Podravke osniva besplatno, neisključivo, prostorno, sadržajno i vremenski neograničeno pravo iskorištavanja tog sadržaja i materijala. Na temelju toga mi ćemo biti ovlašteni, do najveće moguće mjere dopuštene važećim nacionalnim propisima, izvršavati imovinska prava u pogledu tih sadržaja i materijala, uključujući osobito objavljivanje materijala na web stranici Kviki na drugom mjestu po našem izboru, uključivanje materijala u obavijesti o novostima, korištenje i distribuiranje materijala u promotivne i promidžbene svrhe bez obzira na medij prema ostalim korisnicima, partnerima i trećim osobama, reproduciranje, preradu, prilagodbu, prikazivanje, u cijelosti ili djelomično, bez potrebe bilo kakvih daljnjih dopuštenja korisnika.

U slučaju da na sadržajima koje ste predali ili učitali, a koji su zaštićeni autorskim ili drugim pravom, želimo steći isključiva prava iskorištavanja, međusobna prava i obveze uredit ćemo s vama posebnim ugovorom.

Vaše je pravo da se uz sadržaje koje objavljujete ili učitavate na web stranici Kviki nalazi i vaše ime i prezime kao autora materijala. Prilikom objavljivanja ili učitavanja sadržaja na stranici imate pravo izabrati da se uz sadržaj pojavi vaše korisničko ime ili vaše ime i prezime.

Korištenjem web stranice Kviki suglasni ste da bilo koji sadržaj koji objavite ili učitate mijenjamo, dopunjavamo, prilagođavamo i uređujemo. Pridržavamo pravo, ali se ne obvezujemo, materijal koji nam je dostavljen ili učitan (upload) mijenjati, dopunjavati, prilagođavati, uređivati, objaviti djelomično, koristiti u različitim novinarskim alatima prije, odnosno prilikom objave na web stranici Kviki.

Vaša jamstva. Prilikom objave ili učitavanja (upload) sadržaja na web stranicu Kviki dajete nam sljedeća jamstva u pogledu sadržaja koje šaljete, objavljujete i učitavate na stranicama portala:

Ovime ste suglasni da ćete sve eventualne zahtjeve za naknadom štete koji budu postavljeni prema Podravki zbog vaše povrede gore navedenih jamstava preuzeti na sebe te da ćete Podravki i drugim oštećenim korisnicima i trećim osobama nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede gornjih jamstava. Podravka se obvezuje obavijestiti vas bez odgađanja o postavljanju svakog zahtjeva za naknadom štete zbog povrede gornjih jamstava.

Ograničenje odgovornosti za štetu

Sadržaji koje korisnici neposredno pošalju, objave ili učitaju na web stranici Kviki u bilo kojem obliku uzimaju se isključivo "takvima kakvi jesu", odnosno "kako su dostupni" te se ne smatramo odgovornima za moguće posljedice, uključujući bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana ostalim korisnicima ili trećim osobama, a koja može proizaći iz različitih tumačenja sadržaja koji se nalaze na web stranici Kviki.

Usprkos uloženim razumnim naporima ne jamčimo da će web stranica Kviki, odnosno svi njezini sadržaji uvijek biti dostupni i raspoloživi, te da neće sadržavati pogreške i računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu ostalim korisnicima ili trećim osobama (npr. virusi, crvi i sl.). 

Do najveće mjere dopuštene važećim pravnim propisima isključujemo odgovornost:

Ažurirano 23.03.2016.